Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

32918 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
4 november 2010 - 23 november 2010
Het mogelijk stop zetten van medefinanciering door de overheid aan topinstituten
Pauline Smeets (PvdA)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
4 november 2010 - 1 december 2010
De aan Oxfam Novib toegezegde honderden miljoenen euro's belastinggeld
Johan Driessen (PVV)
4 november 2010 - 23 november 2010
Bezuinigingen in de farmasector
Kees Verhoeven (D66)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
4 november 2010 - 24 november 2010
De wervingscampagne van het Rijk terwijl grootschalige bezuinigingen en inkrimpingen op het ambtenarenapparaat zijn aangekondigd
Wassila Hachchi (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
3 november 2010 - 24 november 2010
Het artikel 'Kerkgijzeling Bagdad draait uit op bloedbad'
Joël Voordewind (CU)
3 november 2010 - 27 januari 2011
De legekosten voor het aanvragen voor een vervangend verblijfsdocument voor een vreemdeling
Hans Spekman (PvdA)
3 november 2010 - 25 januari 2011
Het rapport van de Inspectie voor Sanctietoepassing over vreemdelingenbewaring
Hans Spekman (PvdA)
3 november 2010 - 4 november 2010
De geplande executie van een Iraanse vrouw
Joël Voordewind (CU)
3 november 2010 - 17 november 2010
De gijzelingsactie in de Syrisch Katholieke Onze Lieve Vrouwe kathedraal in Bagdad
3 november 2010 - 12 november 2010
Het WRR-rapport "Happy Landings, het biometrisch paspoort als black box"
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
3 november 2010 - 8 december 2010
De recente ontmoeting tussen de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad en de Nederlandse ambassadeur in de Islamitische Republiek Iran
Roland van Vliet (PVV)
3 november 2010 - 6 december 2010
Het onttrekken van rechten aan het Europese emissiehandelssysteem met als doel deze te vernietigen
Richard de Mos (PVV)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
2 november 2010 - 12 november 2010
Over aanwijzingen dat er toch druk op de staf van InHolland is gelegd inzake sjoemelen met diploma's
Boris van der Ham (D66)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
2 november 2010 - 8 december 2010
Het bericht dat kamernood op een gezamenlijke manier wordt aangepakt
Linda Voortman (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
2 november 2010 - 18 november 2010
Het door werkgevers onterecht gedeeltelijk ziekmelden van werknemers die terugkeren van ziekteverzuim
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 november 2010 - 24 november 2010
De BKR-registratie en privacy
Ard van der Steur (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
2 november 2010 - 8 december 2010
Bouwregelgeving brandveiligheid voor parkeergarages en andere grote bouwwerken
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
2 november 2010 - 6 december 2010
Over het onttrekken van rechten aan de Europese emissiehandelsysteem met als doel deze te vernietigen
Ger Koopmans (CDA)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
2 november 2010 - 30 november 2010
Over bijstorten in de pensioenpolis
Eddy van Hijum (CDA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 november 2010 - 7 december 2010
Ontpoldering van de Hedwigepolder
Richard de Mos (PVV)