Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

32619 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 september 2010 - 29 oktober 2010
Voorkruipzorg in het Groene Hart ziekenhuis in Gouda
Henk van Gerven , Renske Leijten
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
20 september 2010 - 5 oktober 2010
Een vermeende inspectie van Nederlandse militairen aan een ziekenhuis in Tarin Kowt
Wassila Hachchi (D66)
20 september 2010 - 19 november 2010
Een onderzoek naar de relatie tussen abortussen en prenatale screening bij Downsyndroom
Kees van der Staaij (SGP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
20 september 2010 - 13 oktober 2010
Problemen op het volwassenenonderwijs (VAVO) veroorzaakt door bezuinigingen
Manja Smits
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
20 september 2010 - 2 november 2010
De intimidatie van gevangenispersoneel door een gevangenisdirecteur
Gerard Schouw (D66), Sharon Gesthuizen (GL)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
20 september 2010 - 14 oktober 2010
Het laten inslapen van jonge kalveren omdat zij niet geschikt zouden zijn om af te mesten
Marianne Thieme (PvdD)
Gerda Verburg (CDA)
20 september 2010 - 13 oktober 2010
Bezuinigingen in het volwassenenonderwijs
Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
17 september 2010 - 19 oktober 2010
De tijdelijke maatregelen voor de woningmarkt
Jacques Monasch (PvdA), Ed Groot (PvdA)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
17 september 2010 - 2 november 2010
Het stopzetten van een informatiseringproject van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Pierre Heijnen (PvdA), Lea Bouwmeester (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
17 september 2010 - 8 oktober 2010
De kwaliteit van de postbezorging
Afke Schaart (VVD)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
17 september 2010 - 8 december 2010
Het betalingsgedrag van de overheid
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
17 september 2010 - 27 september 2010
Het online aanbieden van woekerleningen door een Fins bedrijf dat zich aan Nederlands toezicht en consumenten bescherming probeert te onttrekken
Ronald Plasterk (PvdA), Hans Spekman (PvdA)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
17 september 2010 - 6 oktober 2010
Het bericht onderbezetting in zorginstellingen
Agnes Wolbert (PvdA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
17 september 2010 - 14 oktober 2010
Gevechtstenue voor vrouwelijke militairen
Hanke Bruins Slot (CDA), Raymond Knops (CDA)
17 september 2010 - 11 oktober 2010
Gevolgen van de zandmotor voor de Delflandse kust
Richard de Mos (PVV), James Sharpe (PVV)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
17 september 2010 - 27 september 2010
De her-islamisering van de Turkse publieke sector
Geert Wilders (PVV), Wim Kortenoeven (PVV)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
17 september 2010 - 8 oktober 2010
De mislukte concurrentie in de postsector en de falende postbezorging
Sharon Gesthuizen (GL)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
16 september 2010 - 1 oktober 2010
De subsidieregeling voor integraal duurzame stallen
Marianne Thieme (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
16 september 2010 - 6 oktober 2010
Het optreden van de Verenigde Naties in Congo
Arjan El Fassed (GL)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
16 september 2010 - 14 oktober 2010
Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van eerwraak in Nederland
Sietse Fritsma (PVV), Joram van Klaveren (PVV)