Kamervraag 2013Z04039

Het bericht dat het Openbaar Ministerie gelogen heeft in een zedenzaak

Ingediend 1 maart 2013
Beantwoord 11 april 2013 (na 41 dagen)
Indiener Jan de Wit (SP)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z04039.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1936.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het onderzoek van drie rechtspsychologen waaruit blijkt dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben gelogen in een Bredase zedenzaak?1

  Voor de beantwoording van deze vragen verwijs ik naar de brief (Kamerstuk II 33400-VI, nr. 99) die ik uw Kamer heden heb toegezonden over deze zaak.

 • Vraag 2
  Hoe kan het dat er geen alarmbellen bij de politie zijn afgegaan toen bleek dat de aangever al eerder valse aangifte van misbruik had gedaan? Hoe is het mogelijk dat ontlastende verklaringen door de politie simpelweg werden geschrapt en alternatieve verklaringen niet werden onderzocht?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoe is het mogelijk dat op deze wijze fouten zijn gemaakt en dat er kennelijk zo aangestuurd wordt op een veroordeling, ondanks alle lessen die getrokken zijn uit gerechtelijke dwalingen in het verleden?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Wat gaat er met de conclusies van dit onderzoek gebeuren? Welke gevolgen heeft dit voor het OM, de politie en de betrokken officier van justitie in het bijzonder?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u de dramatische gevolgen voor de persoon die destijds (ten onrechte) verdachte was in deze zaak, die slachtoffer is geworden van de hele situatie? Kan het slachtoffer excuses, genoegdoening en eventuele schadevergoeding tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Mededeling - 26 maart 2013

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid De Wit (SP) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het Openbaar Ministerie gelogen heeft in een zedenzaak (ingezonden 1 maart 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z04039
Volledige titel: Het bericht dat het Openbaar Ministerie gelogen heeft in een zedenzaak
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1936
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid De Wit over het bericht dat het Openbaar Ministerie gelogen heeft in een zedenzaak