Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

36589 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
10 februari 2012 - 23 februari 2012
Een anti-homoseksualiteitswet in Oeganda
Jeroen de Lange (PvdA), Ahmed Marcouch (PvdA), Frans Timmermans (PvdA)
Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
10 februari 2012 - 22 februari 2012
Mensenrechtenhulp
Frans Timmermans (PvdA)
Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
10 februari 2012 - 2 maart 2012
Het bericht 'Topman Vestia bouwt villa op Bonaire tussen BN'ers
Eric Lucassen (PVV)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 februari 2012 - 29 maart 2012
De rol van wijlen prins Bernhard bij de Lockheed-affaire en de toegankelijkheid van verschillende archieven
Alexander Pechtold (D66)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
10 februari 2012 - 9 maart 2012
Natuurcompensatie in de Westerschelde
Stientje van Veldhoven (D66)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
9 februari 2012 - 28 februari 2012
Besluit uitvoering Crisis en herstelwet
Jan van Bochove (SGP), Paulus Jansen (SP)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
9 februari 2012 - 9 maart 2012
Financiële problemen bij een groot schoolbestuur
Metin Çelik (PvdA), Jasper van Dijk (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
9 februari 2012 - 29 februari 2012
De lobby van de sigarettenindustrie
Lea Bouwmeester (PvdA), Khadija Arib (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
9 februari 2012 - 3 april 2012
Het rapport 'Belofte maakt schuld? Scheiden ook'
Joël Voordewind (CU), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
9 februari 2012 - 29 februari 2012
De vergoeding van orthopedische schoenen van jonggehandicapten
Sadet Karabulut (SP), Renske Leijten (SP)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
9 februari 2012 - 14 maart 2012
Het bericht 'Buskaartje te duur door truc NS'
Jacques Monasch (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
9 februari 2012 - 23 maart 2012
De stand van zaken binnen Charim thuiszorg
Renske Leijten (SP)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
9 februari 2012 - 14 maart 2012
Het bericht 'Buskaartje te duur door truc NS'
Léon de Jong (PVV)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
9 februari 2012 - 12 maart 2012
Het bericht dat kindermishandeling langdurige schade kan veroorzaken
Tofik Dibi (GL)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
9 februari 2012 - 6 maart 2012
De berichtgeving dat er wederom problemen zijn met de vaargeul tussen Holwerd en Nes op Ameland
Pauline Smeets (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
9 februari 2012 - 17 februari 2012
De correctie van De Nederlandse Bank op de rentecurve januari 2012
Roos Vermeij (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 februari 2012 - 20 maart 2012
Programmatische onafhankelijkheid
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD), Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
9 februari 2012 - 23 februari 2012
Een antihomoseksualiteitswet in Oeganda
Alexander Pechtold (D66), Wassila Hachchi (D66), Pia Dijkstra (D66), Gerard Schouw (D66)
Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD), Leers , Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
9 februari 2012 - 1 maart 2012
Historische treinstellen
Eddy van Hijum (CDA), Maarten Haverkamp (CDA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
9 februari 2012 - 2 maart 2012
Een aanhouding voor ontucht op een kinderdagverblijf in Vlissingen
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)