Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

36542 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
9 februari 2012 - 23 maart 2012
De stand van zaken binnen Charim thuiszorg
Renske Leijten (SP)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
9 februari 2012 - 1 maart 2012
Historische treinstellen
Eddy van Hijum (CDA), Maarten Haverkamp (CDA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
9 februari 2012 - 20 maart 2012
Programmatische onafhankelijkheid
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD), Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
9 februari 2012 - 17 februari 2012
De correctie van De Nederlandse Bank op de rentecurve januari 2012
Roos Vermeij (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 februari 2012 - 9 maart 2012
De berichten dat de Saxion Hogeschool de niet-geaccrediteerde opleiding tot CAM-therapeut blijft aanbieden
Henk van Gerven (SP), Jasper van Dijk (SP)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
9 februari 2012 - 14 maart 2012
Het bericht 'Buskaartje te duur door truc NS'
Léon de Jong (PVV)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
9 februari 2012 - 14 maart 2012
Het bericht 'Buskaartje te duur door truc NS'
Jacques Monasch (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
9 februari 2012 - 6 maart 2012
De berichtgeving dat er wederom problemen zijn met de vaargeul tussen Holwerd en Nes op Ameland
Pauline Smeets (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
9 februari 2012 - 29 februari 2012
De vergoeding van orthopedische schoenen van jonggehandicapten
Renske Leijten (SP), Sadet Karabulut
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
9 februari 2012 - 3 april 2012
Het rapport 'Belofte maakt schuld? Scheiden ook'
Joël Voordewind (CU), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
9 februari 2012 - 9 maart 2012
Financiële problemen bij een groot schoolbestuur
Jasper van Dijk (SP), Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
9 februari 2012 - 2 maart 2012
Een aanhouding voor ontucht op een kinderdagverblijf in Vlissingen
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
9 februari 2012 - 23 februari 2012
Een antihomoseksualiteitswet in Oeganda
Alexander Pechtold (D66), Wassila Hachchi (D66), Pia Dijkstra (D66), Gerard Schouw (D66)
Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD), Leers , Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
9 februari 2012 - 28 februari 2012
Besluit uitvoering Crisis en herstelwet
Bas Jan van Bochove (CDA), Paulus Jansen (SP)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 februari 2012 - 19 maart 2012
De uitzending Undercover in Nederland
Coşkun Çörüz (CDA)
Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
8 februari 2012 - 5 maart 2012
Het wegjagen van Nederlandse studenten naar buitenlandse universiteiten
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
8 februari 2012 - 13 april 2012
De besmetting van een ex-AMV-er met hepatitis B, direct na verblijf in het detentiecentrum in Rotterdam
Diederik Samsom (PvdA), Khadija Arib (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Leers
8 februari 2012 - 8 maart 2012
Flintlock
Wassila Hachchi (D66), Harry van Bommel
Hans Hillen (minister defensie) (CDA)
8 februari 2012 - 24 februari 2012
Het naleven van de afspraken over het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen
Esther Ouwehand (PvdD)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
8 februari 2012 - 21 maart 2012
De geringe stijging van het aantal orgaandonoren
Pia Dijkstra (D66)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)