Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

33138 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot CO2-reductie
André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
13 december 2010 - 20 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het sociaal leenstelsel
André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
13 december 2010 - 25 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen en met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie
André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de binnenvaart en ontlasting van wegen en milieu
André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD)
13 december 2010 - 25 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot prestatie in het onderwijs
Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Marianne Thieme (PvdD)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot duurzame energie
Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Femke Halsema (GL), Marianne Thieme (PvdD)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot administratieve lasten
Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
13 december 2010 - 23 december 2010
Arekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking bezuinigingen op decentrale overheden
Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 6 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad
Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de effectiviteit van de jeugdzorg door een stelselherziening
André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het bevriezen van de doelgroep van zorgtoeslag
Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA), Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 december 2010 - 19 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot vermindering van de EU-afdrachten
Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP)
13 december 2010 - 31 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot een regeling onderkant arbeidsmarkt
André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot focus en massa
Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot overhevelen van aandoeningen met een lage ziektelast
André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Marianne Thieme (PvdD)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 december 2010 - 21 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het kooprecht voor huurders
Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 27 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de beperking van de loonstijging in de collectieve sector
Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot energiebesparing
André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA), Kees van der Staaij (SGP), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
13 december 2010 - 29 december 2010
Het ten onrechte opslaan van kentekengegevens van burgers
Magda Berndsen (D66), Gerard Schouw (D66)
13 december 2010 - 17 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot 3000 extra agenten
André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA), Kees van der Staaij (SGP)