Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 december 2022
Status: Aangenomen (Hoofdelijk 93-48)
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Voorstel van wet (tweede lezing)
Amendement
Ter informatie
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Amendement
Ter informatie
Brief regering
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Ter bespreking (procedurevergadering)
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering