Kamerstuk 36067-53

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 oktober 2022, inzake Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)(voortzetting)

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

Gepubliceerd: 1 november 2022
Indiener(s): Judith Tielen (VVD), Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36067-53.html
ID: 36067-53