Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State over dit initiatiefwetsvoorstel zal zijn ontvangen
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Aanhouden tot ... (commissie)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)