Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 april 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel