Stemming

Motie van de leden Van Haga en Smolders over na twee jaar op hoofdlijnen de doeltreffendheid en andere effecten van de wet evalueren

94,7 %
4,0 %


D66

PvdA

SP

PvdD

FVD

Volt

DENK

JA21

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

Omtzigt

SGP

CDA

GL

CU

PVV

BIJ1

BBB

VVD


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN SMOLDERS

Voorgesteld 13 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames potentieel van toegevoegde waarde kan zijn en dat tijdige duidelijkheid over de doeltreffendheid en andere effecten, zoals die op het investeringsklimaat, in het nationale belang zijn;

verzoekt de regering na twee jaar op hoofdlijnen de doeltreffendheid en andere effecten van de wet te evalueren, boven op de geplande evaluatie na vijf jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Smolders


Motie van de leden Van Haga en Smolders over na twee jaar op hoofdlijnen de doeltreffendheid en andere effecten van de wet evalueren

2022-04-13
Dossier: 35880
Indiener(s): Hans Smolders (FVD), Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen: economie markttoezicht openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35880-13.html