30,7 %
68,0 %

CDA

DENK

PvdD

PvdA

PVV

Volt

SGP

D66

SP

Fractie Den Haan

BBB

Omtzigt

VVD

FVD

JA21

CU

Groep Van Haga

GL

BIJ1


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 13 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering naast nationale veiligheid om borging van betaalbaarheid, leveringszekerheid en onafhankelijkheid van het buitenland inzake primaire levensbehoeften, voedselveiligheid, dier- en volksgezondheid en -welzijn, financieel-economische en sociaal-maatschappelijke gevolgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus