Stemming

Motie van de leden Van Haga en Smolders over de duur van de toetsingsprocedure in de praktijk nauwlettend monitoren

88,7 %
10,0 %


FVD

Fractie Den Haan

CDA

VVD

Omtzigt

SP

BIJ1

PVV

GL

CU

Volt

DENK

D66

PvdD

Groep Van Haga

JA21

BBB

PvdA

SGP


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN SMOLDERS

Voorgesteld 13 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de procedures tot het al dan niet overgaan op toetsing en het komen tot het uiteindelijke toetsingsbesluit vele maanden in beslag kunnen nemen;

overwegende dat snelle duidelijkheid over een verwervingsactiviteit voor alle partijen van groot belang is;

verzoekt de regering de duur van de procedure in de praktijk nauwlettend te monitoren en tijdig in te grijpen als blijkt dat te veel te doorlopen procedures langer duren dan de standaard acht weken die gelden voor zowel het bepalen of er een toetsing nodig is als het nemen van een uiteindelijk toetsingsbesluit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Smolders


Motie van de leden Van Haga en Smolders over de duur van de toetsingsprocedure in de praktijk nauwlettend monitoren

2022-04-13
Dossier: 35880
Indiener(s): Wybren van Haga (Groep Van Haga), Hans Smolders (FVD)
Onderwerpen: economie markttoezicht openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35880-12.html