73,3 %
25,3 %

PVV

Omtzigt

Volt

JA21

BBB

SGP

CDA

PvdA

Fractie Den Haan

FVD

CU

D66

BIJ1

DENK

Groep Van Haga

PvdD

VVD

GL

SP


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN STRIEN

Ontvangen 13 april 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 7, elfde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: De voordracht voor deze algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

Aan artikel 8 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Het wetsvoorstel is van toepassing op verschillende verwervingsactiviteiten, indien deze betrekking hebben op vooraf bepaalde categorieën vitale aanbieders» en «sensitieve technologieën» die raken aan nationale veiligheid.» Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere categorieën vitale aanbieders worden toegevoegd. Tevens kunnen bij algemene maatregel van bestuur sensitieve technologieën van de reikwijdte uitgezonderd worden of juist hieraan toegevoegd worden.

Dit amendement is ingediend omdat het van belang is dat het parlement vooraf inzicht heeft ín en inspraak heeft óver welke aanbieders en sensitieve technologieën aan deze lijsten worden toegevoegd. Er is daarbij gekozen voor zogenaamde «lichte voorhangprocedure». Deze lichte variant zorgt ervoor dat er snel geschakeld kan worden, wanneer aanbieders of technologieën aan de lijsten worden toegevoegd. Zo sluiten we aan bij de balans van dit wetsvoorstel: beschermen van de nationale veiligheid, beschermen van de gezonde vrij markt en een flexibele en wendbare wet die rekening houdt met de snelle technische en geopolitieke ontwikkelingen in de wereld.

Van Strien