Stemming

Motie van het lid Inge van Dijk over onderzoek naar instrumenten om plaatsen zoals bedrijfscampussen en regionale onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te beschermen tegen overnames

98,7 %
0,0 %


Fractie Den Haan

BIJ1

BBB

Groep Van Haga

SGP

Omtzigt

JA21

PvdA

SP

FVD

CDA

CU

PvdD

Volt

D66

GL

DENK

PVV

VVD


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK

Voorgesteld 13 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de High Tech Campus Eindhoven is overgenomen door een Singaporees staatsbedrijf en deze overname niet vooraf is getoetst;

overwegende dat innovatie een groot publiek belang is, maar niet altijd veilig is voor ongewenste overnames;

overwegende het belang om overnames van bedrijfscampussen, of andere plaatsen waar publiek-privaat wordt samengewerkt aan technologieën en toepassingen die van economisch en strategisch belang zijn voor Nederland, vooraf te kunnen toetsen en in het uiterste geval tegen te houden;

verzoekt de regering aanvullend op de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames instrumenten te verkennen ter bescherming van dergelijke plekken, zoals bedrijfscampussen of regionale onderzoeks- en innovatie-ecosystemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Inge van Dijk


Motie van het lid Inge van Dijk over onderzoek naar instrumenten om plaatsen zoals bedrijfscampussen en regionale onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te beschermen tegen overnames

2022-04-13
Dossier: 35880
Indiener(s): Inge van Dijk (CDA)
Onderwerpen: economie markttoezicht openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35880-14.html