Stemming

Amendement van het lid Kwint over voorzien in de mogelijkheid financiële aanspraken stop te zetten bij de schorsing van de uitoefening van verworven rechten

43,3 %
55,3 %


SGP

Groep Van Haga

PvdD

SP

Omtzigt

GL

FVD

D66

Volt

BBB

CDA

PvdA

BIJ1

CU

Fractie Den Haan

PVV

VVD

JA21

DENK


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT

Ontvangen 13 april 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 30, aanhef, vervalt «met uitzondering van, voor zo ver van toepassing, het recht op de opbrengsten van een onderneming, dividend en de ontvangst van uitkeringen uit de reserves,».

Toelichting

Indiener beoogt met dit amendement de mogelijkheid toe te voegen om bij schorsing als gevolg van niet-naleving van de wet de verwerver het recht op de opbrengsten van een onderneming, dividend en ontvangst uit middelen van de reserves af te nemen.

Een financiële transactie zoals het uitkeren van opbrengsten, dividend of middelen uit de reserves heeft weliswaar geen directe gevolgen voor de nationale veiligheid, maar er kunnen zich wel degelijk situaties voordoen waar het wenselijk is om deze stop te zetten. Situaties waar aan te denken valt zijn bijvoorbeeld als het een partij uit een onvrij land betreft, als bepaalde geopolitieke omstandigheden daartoe aanleiding geven of als er een strategisch belang bestaat om de continuïteit van een onderneming te ondermijnen.

De sancties die verwervers worden opgelegd als gevolg van niet-naleving van de wet is maatwerk. Door dit middel toe te voegen aan de gereedschapskist van de Minister wordt de doelmatigheid van de wet versterkt.

Kwint


Amendement van het lid Kwint over voorzien in de mogelijkheid financiële aanspraken stop te zetten bij de schorsing van de uitoefening van verworven rechten

2022-04-13
Dossier: 35880
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: economie markttoezicht openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35880-9.html