Stemming

Amendement van het lid Van Haga over het vervallen van de grondslag om verwervingsactiviteiten met terugwerkende kracht te toetsen

17,3 %
81,3 %


Omtzigt

VVD

PvdA

CU

BIJ1

JA21

D66

Volt

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

PVV

DENK

GL

SP

CDA

BBB

SGP

PvdD

FVD


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HAGA

Ontvangen 11 april 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 51, tweede lid, vervalt «58, tweede lid,».

II

In artikel 57 vervalt «, 58, tweede lid».

III

Artikel 58 vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt de peildatum geschrapt waardoor verwervingsactiviteiten met terugwerkende kracht kunnen worden getoetst. Hierdoor kunnen alleen verwervingsactiviteiten worden getoetst die na ingang van de wet hebben plaatsgevonden. De indiener is van menig dat een toets met terugwerkende kracht afbreuk doet aan het Nederlandse vestigingsklimaat. Het geeft een signaal af dat investeringen uit het verleden niet zeker zijn, waardoor bedrijven en investeerders er in de toekomst voor kunnen kiezen om weg te blijven uit Nederland en hun investeringen te doen in het buitenland. Ook is de indiener van mening dat het voor bedrijven en investeerders niet redelijk is dat zij bij hun verwervingsactiviteiten rekening dienen te houden met een wetsvoorstel dat in de toekomst potentieel aangenomen kan worden. Door de peildatum te schrappen wordt er meer zekerheid geboden aan bedrijven en investeerders, wat ten gunste komt aan het Nederlandse vestigingsklimaat.

Van Haga


Amendement van het lid Van Haga over het vervallen van de grondslag om verwervingsactiviteiten met terugwerkende kracht te toetsen

2022-04-11
Dossier: 35880
Indiener(s): Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen: economie markttoezicht openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35880-8.html