Wetsvoorstel 34550-XII - 20 september 2016

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Stemmen - aangenomen
Amendement
Brief regering
Amendement
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - wetgevingsoverleg
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)