Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 oktober 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)