Stemming

Gewijzigde motie van de leden De Groot en Graus over kleurcodering van inspectieresultaten in stand laten (t.v.v. 34111-26)

47,3 %
52,7 %


FvD

D66

SGP

PvdD

PvdA

CDA

DENK

PVV

GL

50PLUS

VVD

SP

CU


Nr. 27 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DE GROOT EN GRAUS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 26

Voorgesteld 18 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inspectieresultaten van de horeca aangeduid worden met kleurcodering en het ministerie deze wil afschaffen;

overwegende dat deze kleurcodering consumenten in een oogopslag informeert over de horecahygiëne;

overwegende dat kleurcoderingen horeca-aangelegenheden stimuleert om zo snel mogelijk voedselveiligheid en hygiëne op orde te stellen;

overwegende dat horecagelegenheden zo snel mogelijk in staat moeten worden gesteld eventuele verbeteringen door te voeren;

van mening dat deze systematiek, die ook in het buitenland wordt gehanteerd, effectief is;

verzoekt de regering, om kleurcodering van inspectieresultaten in stand te laten om zo een bijdrage te leveren aan voedselveiligheid en hygiëne in horecagelegenheden;

en gaat over tot de orde van de dag.

De Groot

Graus


Gewijzigde motie van de leden De Groot en Graus over kleurcodering van inspectieresultaten in stand laten (t.v.v. 34111-26)

2018-12-18
Dossier: 34111
Indiener(s): Tjeerd de Groot (D66), Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34111-27.html