Gepubliceerd: 4 oktober 2016
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34111-11.html
ID: 34111-11
Origineel: 34111-8
Wijzigingen: 34111-13

Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 4 oktober 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 44a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «kennis heeft kunnen nemen» ingevoegd:, en in de gelegenheid gesteld zijn reactie op het besluit kenbaar te maken.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Indien de betrokkene zijn reactie kenbaar heeft gemaakt, wordt deze zienswijze bij de openbaarmaking in een bijlage bij het besluit opgenomen.

II

In artikel II wordt artikel 9.8 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «kennis heeft kunnen nemen» ingevoegd:, en in de gelegenheid gesteld zijn reactie op het besluit kenbaar te maken.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Indien de betrokkene zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, wordt deze reactie bij de openbaarmaking in een bijlage bij het besluit opgenomen.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement wettelijk te borgen dat de betrokkene in de gelegenheid gesteld wordt een reactie te geven op de toezichtgegevens, waarbij de indiener regelt dat bij elke publicatie van de IGZ, de IJZ of de NVWA de reactie van de betrokkene – indien die kenbaar is gemaakt – automatisch wordt toegevoegd.

De indiener wenst met dit amendement de werkwijze van de inspecties gelijk te trekken met de werkwijze van andere inspecties, waarbij wederhoor goed geregeld is.

Bergkamp