Kamerstuk 34111-8

Amendement van het lid Bergkamp waarmee betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld een reactie te geven op de openbaar te maken toezichtsgegevens

Dossier: Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Gepubliceerd: 7 januari 2016
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34111-8.html
ID: 34111-8
Wijzigingen: 34111-11

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 7 januari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 44a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «kennis heeft kunnen nemen» ingevoegd:, en in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het besluit kenbaar te maken.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Indien de betrokkene zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, wordt deze zienswijze bij de openbaarmaking in een bijlage bij het besluit opgenomen.

II

In artikel II wordt artikel 9.8 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «kennis heeft kunnen nemen» ingevoegd:, en in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het besluit kenbaar te maken.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Indien de betrokkene zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, wordt deze zienswijze bij de openbaarmaking in een bijlage bij het besluit opgenomen.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement te regelen dat de betrokkene in de gelegenheid gesteld wordt een reactie te geven op de toezichtgegevens, waar de indiener wil realiseren dat bij elke publicatie van de IGZ of de IJZ de zienswijze van de betrokkene automatisch toegevoegd dient te worden.

De indiener wenst met dit amendement de werkwijze van de inspecties gelijk te trekken met de werkwijze van andere inspecties, waarbij wederhoor goed geregeld is.

Bergkamp