Kamerstuk 34111-19

Motie van het lid Klever over de IGZ, de IJZ en de IVenJ een kleurcodering laten gebruiken bij de openbaarmaking van de resultaten van inspectierapporten

Dossier: Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Gepubliceerd: 6 oktober 2016
Indiener(s): Reinette Klever (PVV)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34111-19.html
ID: 34111-19

12,7 %
87,3 %

SP

PvdA

CU

PvdD

GrKÖ

GL

CDA

PVV

SGP

50PLUS

VVD

Houwers

Klein

Van Vliet

GrBvK

D66


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID KLEVER

Voorgesteld 6 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat openbaarmaking van de resultaten van inspectierapporten in de zorg via kleurcodering patiënten in één oogopslag een helder beeld kan geven van de onderzoeksresultaten;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de IGZ, de IJZ en de Inspectie VenJ bij de openbaarmaking van de resultaten van de inspectierapporten een kleurcodering kunnen hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever