Kamerstuk 34111-22

Tijdstip van toezending van de Algemene maatregel van Bestuur die invulling geeft aan de wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over actieve openbaarmaking van toezichtinformatie

Dossier: Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Gepubliceerd: 21 februari 2017
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34111-22.html
ID: 34111-22

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2017

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over actieve openbaarmaking van toezichtinformatie (Kamerstuk 34 111) is op 11 oktober 2016 (Handelingen II 2016/17, nr. 10, item 16) door Uw Kamer en op 1 november 2016 (Handelingen I 2016/17, nr. 5, item 5) door de Eerste Kamer aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in Uw Kamer is tevens gesproken over de amvb die invulling gaat geven aan de wet. De amvb zal worden voorgehangen in beide Kamers der Staten-Generaal. Wat betreft de aanvang van de voorhang is januari 2017 genoemd. De voorbereiding van deze amvb vergt, gelet op de vereiste zorgvuldigheid, echter meer tijd dan verwacht. Ik verwacht dat de amvb voor het komende zomerreces in Uw Kamer kan worden voorgehangen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers