Stemming

Motie van het lid Klever over de IGZ, de IJZ en de IVenJ een kleurcodering laten gebruiken bij de openbaarmaking van de resultaten van inspectierapporten

12,7 %
87,3 %


GrKÖ

Van Vliet

PVV

Klein

SP

GL

VVD

CDA

GrBvK

PvdA

Houwers

PvdD

CU

50PLUS

SGP

D66


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID KLEVER

Voorgesteld 6 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat openbaarmaking van de resultaten van inspectierapporten in de zorg via kleurcodering patiënten in één oogopslag een helder beeld kan geven van de onderzoeksresultaten;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de IGZ, de IJZ en de Inspectie VenJ bij de openbaarmaking van de resultaten van de inspectierapporten een kleurcodering kunnen hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever


Motie van het lid Klever over de IGZ, de IJZ en de IVenJ een kleurcodering laten gebruiken bij de openbaarmaking van de resultaten van inspectierapporten

2016-10-06
Dossier: 34111
Indiener(s): Reinette Klever (PVV)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34111-19.html