Stemming

Motie van het lid Klever over de IGZ, de IJZ en de IVenJ een kleurcodering laten gebruiken bij de openbaarmaking van de resultaten van inspectierapporten

12,7 %
87,3 %


GL

Houwers

SP

GrKÖ

CU

CDA

GrBvK

PvdA

D66

Klein

PVV

50PLUS

PvdD

VVD

Van Vliet

SGP


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID KLEVER

Voorgesteld 6 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat openbaarmaking van de resultaten van inspectierapporten in de zorg via kleurcodering patiënten in één oogopslag een helder beeld kan geven van de onderzoeksresultaten;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de IGZ, de IJZ en de Inspectie VenJ bij de openbaarmaking van de resultaten van de inspectierapporten een kleurcodering kunnen hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever


Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

2016-10-06
Dossier: 34111
Indiener(s): Reinette Klever (PVV)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34111-19.html