Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 december 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Amendement
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]