Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 december 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Besluitenlijst 2014A049109
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 december 2014. Nulmeting in het kader van Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten - 33981-46

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 26 februari 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

14 januari 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A046898
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 december 2014. Nadere informatie over aanvullende gegevens over het aantal mensen dat in staat is het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen maar voor wie wel een werkvoorziening is ingezet - 33981-25

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33 981) op 10 december 2014.

17 december 2014

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2014A017088
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 oktober 2014. Nota van wijziging - 33981-9

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5 november 2014

Brief regering
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2014A017066
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 september 2014. Aanbieding uitvoeringstoets van de Belastingdienst op zowel het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten als de lagere regelgeving - 33981-6

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.Europese aangelegenheden

1 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0170511
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 september 2014. Aanbieding van de lagere regelgeving behorende bij de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten - 33981-5

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

25 september 2014

Brief regering
Brief regering