Wetsvoorstel 33966 - 19 juni 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 december 2014
Status: Aangenomen
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Memorie van toelichting
Voorstel van wet