Wetsvoorstel 33966 - 19 juni 2014
Indiener: Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 december 2014
Status: Aangenomen
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Motie
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Brief regering
Memorie van toelichting
Voorstel van wet