Wetsvoorstel 33872 - 13 februari 2014
Indieners: Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD), Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 september 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Ter bespreking (procedurevergadering)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd