Kamerstuk 33872-15

Motie van de leden Cegerek en Remco Dijkstra over een uniform stelsel van omgevingsdiensten (Herdruk)

Dossier: Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Gepubliceerd: 14 september 2015
Indiener(s): Yasemin Çegerek (PvdA), Remco Dijkstra (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33872-15.html
ID: 33872-15
Wijzigingen: 33872-17