Stemming

Amendement van de leden Çegerek en Remco Dijkstra dat regelt dat de evaluatie eenmaal in de twee jaar plaatsvindt

87,3 %
12,7 %


Klein

CDA

50PLUS

SP

PvdA

D66

CU

VVD

GrBvK

PVV

Houwers

GrKÖ

PvdD

SGP

GL

Van Vliet


Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÇEGEREK EN REMCO DIJKSTRA

Ontvangen 14 september 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 5.6, eerste lid, «iedere drie jaar» vervangen door: iedere twee jaar.

Toelichting

De indieners beogen met dit amendement de tijd te verkorten tussen evaluaties van de doeltreffendheid van de kwaliteitscriteria (voor uitvoering en handhaving) waaraan de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) moeten voldoen. In plaats van eenmaal per drie jaar wordt er eenmaal per twee jaar een evaluatie uitgevoerd. Dit geeft de mogelijkheid eerder in te grijpen en mogelijke problemen voor te zijn indien nodig.

Çegerek Remco Dijkstra


Amendement van de leden Çegerek en Remco Dijkstra dat regelt dat de evaluatie eenmaal in de twee jaar plaatsvindt

2015-09-14
Dossier: 33872
Indiener(s): Remco Dijkstra (VVD), Yasemin Çegerek (PvdA)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33872-16.html