Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 april 2013
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2012A0361110
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2013. Instellingscollegegeld tweede studies - 33519-52

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Dossier tweede Monitor beleidsmaatregelen maken en onderhavige brief aan toevoegen.

3 oktober 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2012A03607
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juni 2013 Stand van zaken m.b.t. het informeren over het aantal instroommomenten in de masterfase - 33519-51

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

20 juni 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2012A03604
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 april 2013 Nadere toelichting op de toelating van een mbo’er tot het hoger beroepsonderwijs - 33519-50

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel kwaliteit in verscheidenheid (Kamerstuk 33 519)
Besluit: Dossier mbo kwalificatiedossiers maken en onderhavige brief hieraan toevoegen.

23 mei 2013

Besluitenlijst 2013A01672
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 april 2013 Reactie op de brief van de Nationale Jeugdraad (NJR) over de zorgen t.a.v. het ontplooien van activiteiten door studenten naast hun studie - 33519-43

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg d.d. 22 april 2013 over Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs.

25 april 2013

Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Besluitenlijst 2012A03603
Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 april 2013 Nota van wijziging - 33519-7

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

18 april 2013

Besluitenlijst 2012A03603
Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 april 2013 Tweede nota van wijziging - 33519-10

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

18 april 2013

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2012A03601
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33519-6

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

4 april 2013

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)