Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 april 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)