Gepubliceerd: 3 juni 2013
Indiener(s): Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33519-51.html
ID: 33519-51

Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2013

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs op 23 april jl (Handelingen II 2012/13, nr. 78). heb ik toegezegd de Tweede Kamer te informeren over het aantal instroommomenten in de masterfase. Ik heb de VSNU gevraagd mij hierover te informeren. Ik kan u deze informatie begin juli toezenden.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker