60,0 %
40,0 %

CU

PVV

CDA

SGP

SP

D66

GL

50PLUS

VVD

PvdA

PvdD


Nr. 47 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 36

Voorgesteld 25 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het belang van excellentie;

overwegende dat excellentie geld kost;

verzoekt de regering, een verkenning te starten naar de mogelijkheden van extra bekostiging dan wel differentiatie binnen de bekostiging van opleidingen met een excellent keurmerk, in samenhang met het lopende onderzoek naar aanleiding van de motie-Lucas (31 288, nr. 211),

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen