Wetsvoorstel 33003 - 20 september 2011

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 november 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Nota van wijziging
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
In handen van commissie stellen (algemeen)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport