Kamerstuk 33003-84

Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Van Vliet over anbi-register (Kamerstuk 33003, nr. 52)

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Gepubliceerd: 4 juli 2012
Indiener(s): Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33003-84.html
ID: 33003-84

Nr. 84 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2012

In uw brief van 13 juni 2012 verzoekt u mij te bevorderen dat het naar aanleiding van de motie Omtzigt en Van Vliet die is aangenomen tijdens de parlementaire behandeling van de Geefwet in het kader van het Belastingplan 2012 c.s. over aanvullende informatie die de ANBI’s openbaar moeten maken, toegezegde wetsvoorstel volgende week bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Zoals ik schreef in mijn brief van 20 maart jl. waarin ik bedoeld wetsvoorstel aankondigde, is dat een wetsvoorstel van mijn collega van het ministerie van Veiligheid en Justitie in samenwerking met mij. Het openbaar maken van aanvullende gegevens door ANBI’s is één van de onderwerpen waarover wij in overleg zijn met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) om vorm te geven aan een gezamenlijke visie op toezicht en transparantie binnen de goededoelensector. Zodra het mogelijk is, zal ik u nader informeren.

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H.Weekers