Kamerstuk 33003-52

Motie Omtzigt/Van Vliet over anbi-register

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Gepubliceerd: 15 november 2011
Indiener(s): Roland van Vliet (PVV), Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33003-52.html
ID: 33003-52

76,7 %
23,3 %

D66

PvdD

CU

GL

SP

VVD

PvdA

PVV

CDA

SGP


Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN VLIET

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat anbi's het algemeen nut dienen en daarom aanzienlijke belastingvoordelen genieten;

van mening, dat zowel de belastingbetaler als de donateur recht heeft op toegang tot de financiële gegevens van anbi's,

verzoekt de regering met een voorstel te komen voor een anbi-register, waarin de volgende zaken openbaar gemaakt worden en gratis toegankelijk zijn:

  • 1. naam, adres en contactgegevens van de anbi;

  • 2. bestuurssamenstelling van de anbi;

  • 3. een verkort jaarverslag, waaronder een overzicht van de bestedingen van de anbi;

  • 4. de beloningen van bestuurders en tevens de beloningen van medewerkers, voor zover deze de dg-norm overschrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van Vliet