Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1451 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34126)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 25 september 2014 en het nader rapport d.d. 8 januari 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34138)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht rechtspraak Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 december 2014 en het nader rapport d.d. 16 januari 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer (Dossier 34156)
Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) huisvesting huren en verhuren Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 mei 2015 en de reactie van de indiener d.d. 29 juni 2015, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (herdruk) (Dossier 34157)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34195)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport basisonderwijs gezin en kinderen onderwijs en wetenschap sociale zekerheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 26 februari 2015 en het nader rapport d.d. 21 april 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34199)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 27 maart 2015 en het nader rapport d.d. 30 april 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Economische Zaken. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (herdruk) (Dossier 34247)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 34251)
Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 april 2015 en het nader rapport d.d. 7 juli 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34272)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport beroepsonderwijs economie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 6 augustus 2015 en het nader rapport d.d. 31 augustus 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...

Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loonaangifte en het oordeel van Actal (Dossier 31705)
Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loonaangifte en het oordeel van Actal Brief regering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 21BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 juli 2009Aanbieding Evaluatierapport en oordeel ActalOp 29 mei jl. heb ik, samen met de staatssecretaris van Financiën, uw Kamer geïnformeerd over de invoering van de eenduidige loonaangifte per 1 januari 2011 (Tweede Kamer 2008/09, 31 705, nr. ...

Stand van de eenduidige loonaangifte (Dossier 31705)
Stand van de eenduidige loonaangifte Brief regering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 20BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 mei 2009Stand van de eenduidige loonaangifteBij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009 in het najaar van 2008 is een pilot toegezegd naar de werking van de eenduidige loonaangifte (Handelingen der kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 26, blz. 2206-2232 en 2242-2257). ...

Nota van wijziging (Dossier 31832)
Nota van wijziging Nota van wijziging recht staatsrecht Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 juni 2011 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift wordt «aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie» vervangen door: aanpassing van definities van direct en indirect onderscheid en enkele andere bepalingen aan richtlijnterminologie. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31832)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 9 juni 2011 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het onderhavige voorstel van wet heeft uitgebracht. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34543)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport cultuur en recreatie sport Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 26 mei 2016 en het nader rapport d.d. 9 september 2016, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33268)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 6 april 2012 en het nader rapport d.d. 15 mei 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Adviezen Raad van State en nader rapport (Dossier 33287)
Adviezen Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting financiën Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen de twee adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 mei 2012, en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 30 mei 2012 en het nader rapport d.d. 23 juni 2011, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33322)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport landbouw organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 14 juni 2012 en het nader rapport d.d. 29 juni 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. ...

Advies Raad van State en nader rapport bij de nota van wijziging (Dossier 33322)
Advies Raad van State en nader rapport bij de nota van wijziging Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport landbouw organisatie en beleid Nr. 15 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 juni 2013 en het nader rapport d.d. 5 juli 2013 bij de nota van wijziging (Kamerstuk 33 322 nr. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33348)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 6 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Bij Kabinetsmissive van 4 maart 2014, no. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33348)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Inhoudsopgave blz. ...