Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 september 2011
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Behandelen [geen Parlisproces]
Controversieel - controversiële status behouden (commissie)
Brief regering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Agenderen - wetgevingsoverleg
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanhouden tot ... (commissie)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport