Stemming

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid en enkele andere bepalingen aan richtlijnterminologie)

100,0 %
0,0 %


PVV

SGP

D66

CU

CDA

SP

GL

PvdD

PvdA

VVD