Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 maart 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd