Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 september 2015
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2015A0159418
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 september 2015. Derde nota van wijziging - 34195-9

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

10 september 2015

Nota van wijziging
Nota van wijziging
Besluitenlijst 2014A0492011
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juni 2015. Nota van wijziging - 34195-5

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17 juni 2015

Besluitenlijst 2014A0492011
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 juni 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34195-7

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17 juni 2015

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)