Wetsvoorstel 34543 - 19 september 2016

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 februari 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd