Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 juni 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
In handen van commissie stellen (algemeen)
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Leveren inbreng
Brief regering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport