Wetsvoorstel 33322 - 2 juli 2012
Indiener: Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 oktober 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport