Wetsvoorstel 31705 - 16 september 2008

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 november 2008
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
Nota van wijziging
Amendement
Verslag van een wetgevingsoverleg
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - plenair debat
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [en afdoen]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport