Kamerstuk 31705-11

Amendement van het lid Remkes dat bewerkstelligt dat de door woningcorporaties verschuldigde bijdrageheffingen ten behoeve van de 40 zogenoemde krachtwijken, bij het bepalen van de winst in aftrek kunnen worden gebracht

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)

Gepubliceerd: 6 november 2008
Indiener(s): Johan Remkes (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31705-11.html
ID: 31705-11

14,7 %
85,3 %

CU

D66

Lid-Verdonk

PVV

SGP

CDA

SP

GL

PvdA

VVD

PvdD


31 705
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 6 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel VII, onderdeel B, wordt vervangen door:

B. Aan artikel 9, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. bij verenigingen en stichtingen die op de voet van de Woningwet bij koninklijk besluit zijn toegelaten als instelling die in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn: de verschuldigde bijdragen, bedoeld in artikel 71 e, tweede lid, van de Woningwet.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat de door woningcorporaties verschuldigde bijdrageheffingen ten behoeve van de 40 zogenoemde krachtwijken, bij het bepalen van de winst in aftrek kunnen worden gebracht.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was opgenomen dat deze bijdragen bij het bepalen van de winst niet in aftrek konden worden gebracht. Dit is bij het bepalen van de Vpb ongebruikelijk omdat het om een heffing op publieksrechtelijke grondslag gaat.

Met dit amendement is een budgettaire derving van € 19 mln. gemoeid. De financiële dekking hiervoor kan worden gevonden in de voorstellen die de VVD -fractie in de tegenbegroting heeft gedaan.

Remkes