Stemming

Amendement van de leden Omtzigt en Tang ter vervanging van de nrs. 16 en 17 om ervoor te zorgen dat de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen tot 2011 niet van toepassing is op de wet awir

100,0 %
0,0 %


VVD

PvdA

GL

CU

PVV

SGP

SP

D66

Verdonk

PvdD

CDA


31 705
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)

nr. 17
AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN TANG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161

Ontvangen 19 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel XVI wordt «2012» vervangen door: 2011.

Toelichting

In het voorstel van wet is opgenomen dat als het wetsvoorstel Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kracht van wet krijgt en in werking treedt, deze wet de komende drie jaar (dat wil zeggen tot 1 januari 2012) niet van toepassing is op beslistermijnen in de Awir. Met dit amendement wordt dit teruggebracht tot twee jaar (derhalve tot 1 januari 2011).

Omtzigt

Tang


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.


Amendement van de leden Omtzigt en Tang ter vervanging van de nrs. 16 en 17 om ervoor te zorgen dat de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen tot 2011 niet van toepassing is op de wet awir

2008-11-19
Dossier: 31705
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Paul Tang (PvdA)
Onderwerpen: belasting bestuur bestuursrecht financiƫn organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31705-17.html