Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Verworpen

Stemming van 24 januari 2017
Status: Verworpen
Stemmen - verworpen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Agenderen - plenair debat
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief lid / fractie
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanmelden voor plenaire behandeling
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)