Gepubliceerd: 20 januari 2017
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34247-14.html
ID: 34247-14
Origineel: 34247-5

Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 januari 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

Artikel I, onderdeel J, komt te luiden:

J

In artikel H 9, eerste lid, vervalt «voor de kieskring of de kieskringen waarvoor zij is ingeleverd» en: of H 10a, eerste lid,.

II

Artikel I, onderdeel AR, komt te luiden:

AR

In artikel R 8, eerste lid, vervalt «voor de provincie of provincies waarvoor deze lijst is ingeleverd» en: of R 9a.

III

In artikel I, onderdeel BK, onderdeel 1, onder a, wordt «U 13»» vervangen door: U 13,».

IV

In artikel IA wordt ««E 11, derde en vierde lid» vervangen door: E 11, derde lid» vervangen door: «E 11, derde, vierde en vijfde lid,» vervangen door: E 11, derde lid,.

V

In artikel IB wordt «Mediawet» vervangen door: Mediawet 2008.

Toelichting

Met deze nota van wijziging worden enige technische correcties aangebracht in het wetsvoorstel.

Klein