Kamerstuk 34247-7

Brief van het lid Klein ter aanbieding van een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het initiatiefwetsvoorstel afschaffing kieskringen

Dossier: Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Gepubliceerd: 27 januari 2016
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34247-7.html
ID: 34247-7

Nr. 7 BRIEF VAN HET LID KLEIN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2016

Op 5 juli 2015 heb ik het voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen aanhangig gemaakt (Kamerstuk 34 247).

Op 13 januari jongstleden heb ik inzake dit voorstel van wet een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangen. Dit advies bied ik u hierbij aan en heb ik derhalve als bijlage bij deze brief toegevoegd.1

Klein