Gepubliceerd: 3 juli 2015
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34247-1.html
ID: 34247-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Ontvangen 3 juli 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 3 juli 2015

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Klein